Opdateret | Tirsdag, 20 marts 2018 14:24

Årsberetninger

Download UngAalborgs årsberetninger i PDF. 

Indhold 2017

(Download PDF herunder)

 • Forord
 • Unge i dommerpanel til Band Battle 2017
 • UngAalborg som eventmaker
 • Med UngAalborg til Folkemødet
 • Unge i Aalborg vil demokratiet
 • Fuld speed på Aalborg Ungebyråd
 • Kreativ kodning, DM i spiludvikling og E-sport
 • Det vi kan i fællesskab
 • Flere tusinde unge i klub
 • Fødekæden er vigtig
 • Læring og dannelse gennem Ung til Ung
 • UngAalborg gør en forskel
 • 2017 på vand, og hjul
 • Sexualisterne i Marokko
 • UngAalborgs 3 kulturhuse smelter sammen
 • Mix af kultur på KUL
 • Unge folder by-kunsten ud
 • International
 • Er vi bare et tal?
 • UngAalborg er kittet i det gode ungdomsliv
 • Fakta og nøgletal
 • UngAalborg Uddannelsescenter 2017

Download årsberetning 2017 (PDF/16 MB)

Forord 2017

Velkommen til UngAalborgs Årsberetning, der sætter scenen for nogle af de mange aktiviteter og tilbud, som er foregået i Aalborg Kommune i 2017. I kulissen, bag de unge, har det været et travlt og lærerigt år. Ny ungdomsskoleinspektør, ny afdelingsleder, ny organisationsstruktur og udarbejdelsen af en virksomhedsplan, der skal sætte retningen for UngAalborg fra 2018-2020. 

I februar måned 2017 tog jeg over som ungdomsskoleinspektør i UngAalborg. Jeg er gået til jobbet med en klar intention om at bevare UngAalborg som en stærk spiller på ungdomsrådet – lokalt og (inter)nationalt. Jeg har også en intention om i højere grad at gøre UngAalborg til de unges. Give de unge en stemme i form af mere beslutningskompetence i UngAalborg og samtidig bringe flere ressourcer ud til de unge. 

UngAalborg favner bredt og har mange aktiviteter, som I kan læse om i denne årsberetning. Alligevel kan den fælles viden om UngAalborgs aktiviteter blive endnu bedre. Det gælder internt i organisationen, i vores egen forvaltning og i samfundet generelt, hvor der er manglende viden om, hvilken kæmpe opgave vi løfter for skoler og unge i Aalborg. Den viden skal vi også videreformidle nationalt og internationalt. 

Det er hovedambitionen og “drivet” i alt, hvad jeg ledelsesmæssigt har gjort. At få skabt en fællesskabsfølelse i UngAalborg og en bevidsthed om UngAalborgs rolle i kommunen generelt.

Ny ledelse og organisationsstruktur

I foråret 2017 var en af hovedopgaverne at sammensætte en ny ledelse og samtidig sætte en fælles ledelsesmæssig retning for hele UngAalborg. 

Det krævede en organisationsændring, der medførte ændringer, hvor ledelsesopgaver blev slået sammen. Vi er ikke i hus med organisationsændringerne - vi er stadig et ungt ledelsesteam - men vi er godt på vej. Ikke mindst takket være de mange dedikerede medarbejdere, der brænder for deres opgaver i UngAalborg.

Virksomhedsplan 2018-2020

Virksomhedsplan 2018-2020 dækker hele organisationen. Klubber, kulturhuse og netværk får hermed en fælles plan, som alle laver indsatser efter - til gavn for de unge.

Allerede i januar 2017 samlede UngAalborg en lang række medarbejdere til en fælles udviklingsdag, der søsatte ideer, som blev til vores nye virksomhedsplan. Det særlige i arbejdet var, at vi ikke startede med visionen, men med mål, politikker og indsatser. Vi vendte processen på hovedet og spurgte os selv:  hvor gør vi den største forskel for unge, og hvor tænker vi, at vi i fremtiden kan gøre en forskel? Det mundede ud i en ny vision for UngAalborg om at sige: "JA – Ja til hinanden og det vi kan i fællesskab."

Vi siger ”JA”  

Visionen for UngAalborg 2018 - 2020 er en drøm. Ikke en uopnåelig drøm eller en drøm langt ud i fremtiden. Visionen afspejler det, der er det bedste ved UngAalborg. Drømmen i visionen er at blive bedre til det, vi gør godt og vil gøre mere af. Derved sætter visionen retning mod et bedre UngAalborg.

JA, er en værdibaseret vision, der indebærer tillid til og en overbevisning om, at det fællesskab, vi har med hinanden, giver et bedre liv nu og i fremtiden. Det er en kreativ tilgang til bæredygtige fællesskaber, hvor vi som mennesker bliver personligt rigere af mangfoldighed. 

Tak

Tak til samarbejdspartnere, ledere og medarbejdere for et rigtig godt år. Og alle de unge, som er dem, der i virkeligheden former UngAalborg. Personligt har det været et spændende år med en stejl læringskurve. Jeg ønsker god læselyst med Årsberetning 2017. 

Med venlig hilsen

Ungdomsskoleinspektør
Rasmus Flemming Jensen
UngAalborg

Læst 14219 gange

Tilmeld hold

Søg og tilmeld dig med app'en Tabulex Elev

Du kan stadig tilmelde dig via browser her

Spørgsmål

Har du spørgsmål eller en idé til et hold, så snak med kontaktpersonen på din skole eller ring til os.

Find kontaktperson her

Kontaktpersoner

Hovedkontor+45 93 52 09 00 UngAalborg kl. 8.30-15.00